Showing all 11 results

Khung kim loại USG Boral được sản xuất theo công nghệ hiện đại, sử dụng thép chất lượng cao và sử dụng đồng bộ với tấm thạch cao của USG Boral. USG Boral khuyến khích người dùng sử dụng đồng bộ tấm thạch cao, khung kim loại, bột xử lý mối nối và phụ kiện chính hãng USG Boral để đạt độ thẩm mỹ, an toàn và bền vững nhất cho công trình.

HOT

Thạch cao và khung xương

Khung trần nổi USG Boral Donn DXII

Liên hệ
HOT

Thạch cao và khung xương

Khung trần chìm USG Boral SupraFlex

Liên hệ
HOT

Thạch cao và khung xương

Khung trần chìm USG Boral SupraCeil

Liên hệ

Thạch cao và khung xương

Khung trần chìm USG Boral ProFlex

Liên hệ

Thạch cao và khung xương

Khung trần chìm USG Boral ProCeil

Liên hệ

Thạch cao và khung xương

Khung trần chìm USG Boral XtraFlex

Liên hệ

Thạch cao và khung xương

Khung trần chìm USG Boral XtraCeil

Liên hệ

Thạch cao và khung xương

Khung trần chìm USG Boral PTFlex

Liên hệ

Thạch cao và khung xương

Khung trần chìm USG Boral PTCeil

Liên hệ
HOT
Liên hệ
HOT

Thạch cao và khung xương

Khung vách USG Boral SupraWall

Liên hệ
1900 63 67 80