Máy hàn


STT Mã linh kiện Tên linh kiện Số lượng Giá tham khảo Lưu ý
STT
Tên linh kiện
Mã linh kiện
Số lượng
Giá tham khảo
Lưu ý

001
001
001
001
001

25
ss
01910
3
250000
ghi chú

816/04
aaaa
2 607 014 017
100
1000đ

HOTLINE: 1900 63 67 80
Contact Me on Facebook
Contact Me on Zalo