Sử dụng 1 trong 3 cách dưới đây để đăng ký bảo hành và xác nhận sản phẩm chính hãng SONG MÃ

 Cách 1: Đăng ký bảo hành Online

* Thông tin bắt buộc

 Cách 2: Đăng ký bảo hành qua tin nhắn SMS

Soạn tin nhắn theo cú pháp:
XT ( Khoảng cách ) Mã bảo mật Gửi 7039
Ví dụ: XT 2QTBL7LZ7L Gửi 7039

 Cách 3: Đăng ký bảo hành qua App Mobile
Tải app Android/ IOS

Hướng dẫn đăng ký qua App mobile tại đây

Tem bảo hành điện tử chính hãng