Sử dụng 1 trong 3 cách dưới đây để đăng ký bảo hành và xác nhận sản phẩm chính hãng SONG MÃ

 Cách 1: Đăng ký bảo hành Online

* Thông tin bắt buộc

 Cách 2: Đăng ký bảo hành qua tin nhắn SMS

Soạn tin nhắn theo cú pháp:
XT ( Khoảng cách ) Mã bảo mật Gửi 7039
Ví dụ: XT 2QTBL7LZ7L Gửi 7039

 Cách 3: Đăng ký bảo hành qua App Mobile
Tải app Android/ IOS

Hướng dẫn đăng ký qua App mobile tại đây

Tem bảo hành điện tử chính hãng

Nội dung bảo hành
Cáp hàn
Thời hạn bảo hành

12/tháng


Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung tâm bảo hành ủy quyền.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng( dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử 6060 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng) ngày….

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng( dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử 6060 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng) ngày….

Cáp hàn
Thời hạn bảo hành

12/tháng


Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung tâm bảo hành ủy quyền.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng( dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử 6060 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng) ngày….

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng( dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử 6060 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng) ngày….

Cáp hàn
Thời hạn bảo hành

12/tháng


Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung tâm bảo hành ủy quyền.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng( dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử 6060 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng) ngày….

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng( dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử 6060 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng) ngày….

Cáp hàn
Thời hạn bảo hành

12/tháng


Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung tâm bảo hành ủy quyền.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng( dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử 6060 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng) ngày….

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng( dựa trên kích hoạt bảo hành điện tử 6060 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng) ngày….

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tìm kiếm cửa hàng
Tìm thấy cửa hàng
Đang tải...