GIỚI THIỆU

Danh hiệu và Giải thưởng Công ty đạt được
 Chứng nhận tham dự Sự kiện trình diễn và kết nối cung – cầu   công nghệ 2016 của Bộ Công Thương tổ chức.

– Sự kiện có sự tham gia của rất nhiều công ty nổi tiếng đến từ trong nước và nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc.