GIỚI THIỆU

Logo thương hiệu chính của
Công ty SONG MA CORP
Được đăng ký bảo hộ từ năm 2017

Logo thương hiệu sản phẩm
Que hàn, Dây hàn, Thuốc hàn
Được đăng ký bảo hộ từ năm 2017

Logo thương hiệu Dụng cụ điện cầm tay
Sản phẩm thuộc tập đoàn Chervon
Top 6 tập đoàn dụng cụ điện cầm tay Thế giới

Logo thương hiệu sản phẩm Cáp hàn
Nhà cung cấp cho LG và Hyosung HQ
Được đăng ký bảo hộ từ năm 2017

Logo thương hiệu sản phẩm Cáp hàn
Sản xuất tại Hàn Quốc
Được đăng ký bảo hộ từ năm 2017

Logo thương hiệu đá mài, đá cắt và đá ráp xếp.
Sản phẩm tiêu chuẩn Châu Âu
Dòng sản phẩm chất lượng công nghiệp

Logo thương hiệu Thạch cao và khung trần
Sản phẩm top 1 Thế giới
Phân phối độc quyền bởi Song Ma Corp