Banner sản phẩm que hàn dây hàn cáp hàn đá mài dụng cụ điện cầm tay bột đá của song mã việt scaled

GIỚI THIỆU

q1

Logo thương hiệu chính của
Công ty SONG MA CORP
Được đăng ký bảo hộ từ năm 2017

Logo thương hiệu sản phẩm
Que hàn, Dây hàn, Thuốc hàn
Được đăng ký bảo hộ từ năm 2017

Logo thương hiệu Dụng cụ điện cầm tay
Sản phẩm thuộc tập đoàn Chervon
Top 6 tập đoàn dụng cụ điện cầm tay Thế giới

Logo thương hiệu đá mài, đá cắt và đá ráp xếp
phân khúc chất lượng công nghiệp
Phân phối độc quyền bởi Song Ma Corp
Sản phẩm phân phối hơn 90 Quốc Gia

Logo thương hiệu đá mài và đá cắt
Phân khúc sản phẩm phổ thông
Một thương hiệu của tập đoàn PEGATEC

Logo thương hiệu sản phẩm Cáp hàn
Nhà cung cấp cho LG và Hyosung HQ
Được đăng ký bảo hộ từ năm 2017

Logo thương hiệu sản phẩm Cáp hàn
Sản xuất tại Hàn Quốc
Được đăng ký bảo hộ từ năm 2017

usg boral thach cao hang dau viet nam 1

Logo thương hiệu Thạch cao và khung trần
Sản phẩm top 1 Thế giới
Phân phối độc quyền bởi Song Ma Corp

Logo thương hiệu đá mài, đá cắt và đá ráp xếp.
Sản phẩm tiêu chuẩn Châu Âu
Dòng sản phẩm chất lượng công nghiệp