GIỚI THIỆU

Logo thương hiệu chính của Công ty SONG MA CORP
Được đăng ký bảo hộ thương hiệu từ năm 2017

Logo thương hiệu sản phẩm que hàn, dây hàn, thuốc hàn.Được đăng ký bảo hộ thương hiệu từ năm 2017

Logo thương hiệu sản phẩm cáp hàn. Sản xuất tại Hàn Quốc Được đăng ký bảo hộ thương hiệu từ năm 2017

Logo thương hiệu sản phẩm dụng cụ cầm tay. Sản phẩm thuộc tập đoàn Chervon – Top 6 công ty dụng cụ cầm tay thế giới

Logo thương hiệu sản phẩm cáp hàn. Sản xuất tại Hàn Quốc. Nhà cung cấp sản phẩm dây cáp điện cho LG và Hyosung HQ Được đăng ký bảo hộ thương hiệu từ năm 2017

Logo thương hiệu sản phẩm cáp hàn. Sản xuất tại Hàn Quốc. Được đăng ký bảo hộ thương hiệu từ năm 2017