Cửa hàng

Giá

Thương hiệu

Đường kính

Công suất

Thương hiệu

Giá

Đường kính

Công suất

1.2mm Đường kính 15kg Trọng lượng
34,000
1kg Trọng lượng 5kg Trọng lượng 1.0mm Đường kính
84,900104,600
1kg Trọng lượng 5kg Trọng lượng 0.8mm Đường kính
88,900114,600
15kg Trọng lượng 250kg Trọng lượng 1.6mm Đường kính
34,000
15kg Trọng lượng 1.0mm Đường kính
35,500
15kg Trọng lượng 0.9mm Đường kính
36,000
15kg Trọng lượng 5kg Trọng lượng 0.8mm Đường kính
37,00055,000

Que hàn sắt thép

Que hàn Song Mã GH-421 2.5 mm

20kg Trọng lượng 2.5mm Đường kính
30,600

Que hàn sắt thép

Que hàn Song Mã GH-421 5.0 mm

5.0mm Đường kính 20kg Trọng lượng
29,700

Que hàn sắt thép

Que hàn Song Mã GH-421 4.0 mm

20kg Trọng lượng 4.0mm Đường kính
28,900
3.2mm Đường kính 20kg Trọng lượng
28,900

Dây hàn sắt thép

Dây hàn mig 1.2mm Song Mã GH-70S

1.2mm Đường kính 15kg Trọng lượng 250kg Trọng lượng
34,000

Đăng ký đại lý

    Thông tin của bạn sẽ được bảo mật

    Contact Me on Facebook
    Contact Me on Zalo