Máy khoan


STT Mã linh kiện Tên linh kiện Số lượng Giá tham khảo Lưu ý
STT
Tên linh kiện
Mã linh kiện
Số lượng
Giá tham khảo
Lưu ý

6
Grommet Ø6,2-Ø6,9x90 MM
2 600 707 066
100
15,541.00 D*
ABC

816/04
Carbon-Brush Set
2 607 014 017
100
102,776.00 D*
Ghi chứ

816/04
Carbon-Brush Set
2 607 014 017
100
102,776.00 D*
Ghi chú

816/04
Carbon-Brush Set
2 607 014 017
100
102,776.00 D*
Ghi chú

HOTLINE: 1900 63 67 80
Contact Me on Facebook
Contact Me on Zalo